Türkiye

Müşteri Taramaları için Gizlilik Bildirimi

Müşteri Taramaları için Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 30 Nisan 2020

İştirakleri de dahil olmak üzere Koninklijke Philips N.V. ("Philips"), müşteri durum tespiti süreci ("Girişim") bağlamında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız ve kullandığımız hakkında bilgi sahibi olmanızı istemektedir.

 

Hangi Kişisel Veriler toplanacak?

"Kişisel Veriler", bir kişiyi tanımlayan veya tespit edilebilir bir kişiye ilişkin verilerdir.

Bu Girişimde şu bilgileri toplayacağız: ad ve diğer adlar, doğum tarihi, uyruk, pasaport kopyası (veya geçerli başka bir fotoğraflı kimlik), iletişim bilgileri (ikametgah/ iş adresi/e-posta adresi), geçerli iş unvanı, geçerli ve geçmiş yönetim deneyimi, şirket sahipliği hakkındaki bilgiler, geçerli ve geçmiş hissedarlık deneyimi, bekleyen iflas işlemleri, iflas bildirileri, herhangi bir hükümetle sözleşme yapması yasaklanmış veya askıya alınmış olmaya ilişkin bilgiler (isteğe bağlı), suç verileri (isteğe bağlı), hükümetin veya bir devletin mülkiyetindeki bir şirketle bağlantılı olmaya ilişkin bilgiler, kamu profilleri, geçmiş veya devam eden politik bağlantılar, hükümet tarafından kara listeye alınma durumu ve daha önce Philips bünyesinde çalışmış olma.

 

Kişisel Veriler nasıl toplanır?

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız Kişisel Verileri, Standart Veri Talep Formu (SDRF) aracılığıyla toplarız. Bu, sizin tarafımıza sağladığınız verileri içerir. Ayrıca veritabanları ve arama motorlarındaki kamuya açık Kişisel Veri bilgilerini de toplayabilir ve işleyebiliriz. Kişilerle ilgili herhangi bir Kişisel Veriyi bize veya Girişim ile bağlantılı olarak hizmet sağlayıcılarımıza ifşa ettiğiniz takdirde bu verileri ifşa etme yetkinizin olduğunu ve bu bilgileri bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak kullanmamıza izin verdiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

Kişisel Veriler hangi amaçla toplanır?

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız Kişisel Verileri yalnızca meşru iş amaçlarımız doğrultusunda ve ilgili kanunlara riayet etmek ve haklarımızı korumak için kullanacağız. Philips'in, sözleşme yaptığı üçüncü tarafların kimliğini doğrulama ve bu tür sözleşmelere ilişkin riskleri belirleme ve azaltma yönünde, bir üçüncü taraf taraması gerçekleştirme konusunda yasal zorunluluğu vardır.

 

Kişisel Verilerinizi işlememizi etkileyen yasal koşullar

Kişisel Verilerinizi meşru ticari menfaatlerimiz doğrultusunda işleriz. Ayrıca işlerimizi sorumluluk sahibi ve etik bir şekilde gerçekleştirmemiz için bu veriler gereklidir. Tarama işlemi, Philips'in yerel ve uluslararası rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele yasaları, ticaret yasaları, uluslararası ve yerel ithalat-ihracat denetimleri ve kısıtlamaları, yerel ve uluslararası yolsuzlukla bağlantılı yasalar ve düzenlemeler ile tamamen uyumlu olma çalışmaları için gereklidir. DDP, Philips'in üçüncü bir tarafla ilgili riskleri belirleyebilmesini ve bu riskleri azaltmasını ya da risk çok büyükse bu üçüncü tarafla birlikte çalışmamaya karar verebilmesini de sağlar.  

 

Kişisel Veriler ne kadar süreyle saklanır?

Kişisel Verilerinizi, geçerli yasalara uygun şekilde ilgili elde edilme amaçları ışığında gerekli olduğu veya izin verildiği sürece saklarız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler arasında şunlar yer alır: (i) sizinle devam eden ilişkimizin süresinin uzunluğu; (ii) tabi olduğumuz bir yasal yükümlülük olup olmadığı veya (iii) hukuki konumumuz ışığında saklamanın tavsiye edilip edilmediği.

 

Kişisel Veriler kimlerle paylaşılır?

Kişisel Verilerinizi yalnızca burada açıklanan sınırlı durumlarda ifşa edeceğiz. Yukarıda açıklanan amaçların sağlanması için gerekli olması durumunda verilerinizi aşağıdaki alıcılara ifşa edebiliriz: 1) Philips'in iştirakleri ve çalışanları, 2) Girişim ile ilişkili olarak hizmet sağlayan güvenilir üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, 3) kamu ve devlet yetkilileri (kanunen zorunlu olduğunda) ve 4) uzman danışmanlarımız.

 

Sınır ötesi aktarım

Küresel bir şirket olmamız nedeniyle bize sağlamış olduğunuz veriler birkaç ülkede işlenebilir. Gerekli olduğunda Kişisel Verilerinizi korumak amacıyla Bağlayıcı Şirket Kurallarımız ve/veya standart sözleşme maddeleri gibi kanunen zorunlu olan yeterli önlemler uygularız.

 

Güvenlik

Kuruluşumuz bünyesinde Kişisel Verilerinizi korumak için makul organizasyonel, teknik ve idari önlemler almaya çalışıyoruz.

 

Gizlilik hakları

İşbu Gizlilik Bildirimi veya Philips'in Kişisel Verilerinizi kullanma şekli hakkında herhangi bir sorunuz varsa ya da gizlilik haklarınızı kullanmak istiyorsanız (verilerinize erişme, verilerinizi silme ve sınırlandırma hakkı gibi) lütfen web formumuzu kullanarak Veri Koruma Sorumlumuz ile iletişime geçin.

 

Philips'in yanıtından memnun kalmazsanız veya Kişisel Verilerinizin yasalara uygun şekilde işlenmediğini düşünüyorsanız ilgili veri koruma yetkilisi ile iletişime geçebilir veya bu yetkiliye şikayette bulunabilir ya da geçerli yasalar kapsamında başka çözümler arayabilirsiniz.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.