Türkiye

Müşteri Taramaları için Gizlilik Bildirimi

Müşteri Taramaları için Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 19 Eylül 2019

İştirakleri de dahil olmak üzere Koninklijke Philips N.V. ("Philips"), müşteri durum tespiti süreci ("Girişim") bağlamında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız ve kullandığımız hakkında bilgi sahibi olmanızı istemektedir.

 

Hangi Kişisel Veriler toplanacak?

 

"Kişisel Veriler", bir kişiyi tanımlayan veya tespit edilebilir bir kişiye ilişkin verilerdir.

Bu Girişimde, şu bilgileri toplayacağız: ad ve diğer adlar, doğum tarihi, uyruk, iletişim bilgileri, iş unvanı, şirket sahipliği hakkındaki bilgiler, herhangi bir hükümetle sözleşme yapması yasaklanmış veya askıya alınmış olmaya ilişkin bilgiler (isteğe bağlı), suç verileri (isteğe bağlı), hükümetin veya bir devletin mülkiyetindeki bir şirketle bağlantılı olmaya ilişkin bilgiler ve daha önce Philips bünyesinde çalışmış olma.

 

Kişisel Veriler nasıl toplanır?

 

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız Kişisel Verileri, Standart Veri Talep Formu (SDRF) aracılığıyla toplarız. Ayrıca verileri, veritabanları ve arama motorlarındaki kamuya açık bilgileri de işleyebiliriz. Kişilerle ilgili herhangi bir Kişisel Veriyi bize veya Girişim ile bağlantılı olarak hizmet sağlayıcılarımıza ifşa ettiğiniz takdirde bu verileri ifşa etme yetkinizin olduğunu ve bu bilgileri bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak kullanmamıza izin verdiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

Kişisel Veriler hangi amaçla toplanır?

 

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız Kişisel Verileri yalnızca meşru iş amaçlarımız doğrultusunda ve ilgili kanunlara riayet etmek ve haklarımızı korumak için kullanacağız. Philips'in, sözleşme yaptığı üçüncü tarafların kimliğini doğrulama ve bu tür sözleşmelere ilişkin riskleri belirleme ve azaltma yönünde, bir üçüncü taraf taraması gerçekleştirme konusunda yasal zorunluluğu vardır.

 

Kişisel Veriler ne kadar süreyle saklanır?

 

Kişisel Verilerinizi, elde edilme amaçları ışığında ve ilgili kanunlara uygun olarak gerekli olduğu veya izin verildiği sürece saklarız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler arasında şunlar yer alır: (i) sizinle devam eden ilişkimizin süresinin uzunluğu; (ii) tabi olduğumuz bir yasal yükümlülük olup olmadığı veya (iii) hukuki konumumuz ışığında saklamanın tavsiye edilip edilmediği.

 

Kişisel Veriler kimlerle paylaşılır?

 

Kişisel Verilerinizi yalnızca burada açıklanan sınırlı durumlarda ifşa edeceğiz. Yukarıda açıklanan amaçların sağlanması için gerekli olması durumunda verilerinizi aşağıdaki alıcılara ifşa edebiliriz: 1) Philips'in iştirakleri ve çalışanları, 2) Girişim ile ilişkili olarak hizmet sağlayan güvenilir üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, 3) kamu ve devlet yetkilileri (kanunen zorunlu olduğunda) ve 4) uzman danışmanlarımız.

 

Sınır ötesi aktarım

 

Küresel bir şirket olmamız nedeniyle, bize sağlamış olduğunuz veriler birkaç ülkede işlenebilir. Gerekli olduğunda Kişisel Verilerinizi korumak amacıyla Bağlayıcı Şirket Kurallarımız ve/veya standart sözleşme maddeleri gibi kanunen zorunlu olan yeterli önlemler uygularız.

 

Güvenlik

 

Kuruluşumuz bünyesinde Kişisel Verilerinizi korumak için makul organizasyonel, teknik ve idari önlemler almaya çalışıyoruz.

 

Gizlilik hakları

 

İşbu Gizlilik Bildirimi veya Philips'in Kişisel Verilerinizi kullanma şekli hakkında herhangi bir sorunuz varsa ya da gizlilik haklarınızı kullanmak istiyorsanız (verilerinize erişme, verilerinizi silme ve sınırlandırma hakkı gibi) lütfen webform aracılığıyla Veri Koruma Sorumlumuz ile iletişime geçin.