Bilgi Toplumu Hizmetleri

1) Ticaret Sicili Numarası – 16684

 

2) Şirket Ünvanı : Türk Philips Ticaret Anonim Şirketi

 

3) Ödenen Sermaye Miktarı : 37.050.022,20

 

4) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları

  • Göktuğ Gür (Başkan)
  • Utku Köse (Üye)
  • Hüsnü Serdar Tunçbilek (Üye)

 

5) Bağımsız Denetçi

Rüzgarlı Bahçe Mh.Kavak Sk. No:29 Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde mukim Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

 

Şirketimizin “aydınlatma çözümleri” biriminin 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 159 ve devamı maddeleri ile ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin (ilgili bölümde yer alan ilgili çalışanlar dahil) tümüyle Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi’ne kısmi bölünme suretiyle bölünmesi işlemlerinin yönetim kurulumuzun nezaretinde sürdürüldüğünü ilan ederiz.