Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bilgi Toplumu Hizmetleri

1. Şirket Bilgileri (Yönlendirilmiş Mesaj)

 

Ticaret Unvanı

Türk Philips Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 13 34768 Ümraniye, İstanbul

Ticaret Sicil Numarası

16684

Mersis Numarası

0876005121200013

Tek Pay Sahibi

Koninklijke Philips N.V.

Adresi: High Tech Campus 5656 AE, Eindhoven, Hollanda

Uyruğu: Hollanda

Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı

33.611.340,00.-TL

Ödenen Sermaye Miktarı

33.611.340,00.-TL

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları

  • Haluk Ömer Karabatak (Başkan)
  • Utku Köse (Başkan Yardımcısı)
  • Melis Çakıcı (Üye)

 

2. Bağımsız Denetçi Bilgileri (2015 yılı için)

 

Ticaret Unvanı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

Merkez Adresi

Rüzgarlı Bahçe Mh.Kavak Sk. No:29 Kavacık, Beykoz, İstanbul

 

3. Açıklama

Şirketimizin “aydınlatma çözümleri” biriminin 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 159 ve devamı maddeleri ile ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerinin (ilgili bölümde yer alan ilgili çalışanlar dahil) tümüyle Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi’ne kısmi bölünme suretiyle bölünmesi ve bu kapsamda yapılan eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı işleminin, Şirketimizin 29.01.2016 tarihli olağanüstü genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 01.02.2016 tarihinde tescil edilmesi suretiyle tamamlandığını ilan ederiz.

 

4. İlgili Belgeler:

 

- 29.01.2016 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ve ekleri (link)

- 29.01.2016 tarihli yönetim kurulu kararı (görev taksimi ve temsil ve ilzam) (link)