Haber merkezi | Türkiye

Kas 09, 2021

Philips, COVID-19 ile değişen ‘Türkiye Sağlık Trendleri’ni açıkladı  


Philips’in Türkiye Sağlık Trendleri 2021 araştırmasına göre pandeminin yıldızı dijital sağlık teknolojileri oldu.

 

  • Araştırmaya göre mevcut sağlık durumundan memnun olmayan kişilerin sayısında artış var. Kamuoyunun yüzde 79’u mevcut sağlık durumunu «iyi» olarak değerlendirirken, bu rakam 2019 yılında yüzde 89’du.
  • Basit hastalıklarda doktoruyla uzaktan iletişime geçerek muayene olmak isteyenlerin sayısında pandemi dönemiyle birlikte artış yaşandı. 2019’da yüzde 38 olan rakam, bu yıl önemli bir yükselişle yüzde 61’e çıktı.
  • Covid-19 ile sağlık sistemi hastane sınırlarının ötesine geçti. “Hastalandığımda eğer mümkünse evde bakılmayı tercih ederim” diyenlerin oranı yüzde 37 iken 2021 yılında bu oran neredeyse iki kat artarak yüzde 62’ye yükseldi.

Philips Türkiye, IPSOS iş birliği ile bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği ‘Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’nın sonuçları, diğer yıllarla karşılaştırmalı olarak Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak ile Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü ve Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız’ın katılımıyla, Dr. Fatoş Karahasan moderatörlüğünde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Toplantıda uzman görüşleri ile Genel Cerrahi Uzmanı Murat Aksoy ve IPSOS Sosyal Araştırmalar Bölümü Proje Direktörü Sema Pak Karaca da yer aldı.

Türkiye’deki Covid-19 ile değişen sağlık trendlerine ve alışkanlıklarına ışık tuttuğumuz bu araştırmamızda pandeminin toplumun sağlık algısını ciddi bir şekilde değiştirdiğini görüyoruz. Sağlık sektörü değişimlerin ve dönüşümlerin diğer sektörlere oranla yavaş olduğu bir sektör. Covid-19 ile birlikte sağlık sektöründe dijitalleşme süreci hızlandı. Araştırma da bu değişime ışık tutuyor. Philips olarak, dijital sağlık teknolojileri alanında bu değişime öncülük eden firmalardan biriyiz ve bununla gurur duyuyoruz.”

Haluk Karabatak

Philips Türkiye CEO’su

Araştırmanın en önemli bulgularından bir tanesi Covid-19 ile kamuoyunun sağlıklı yaşam ve önlem alma konusunda farkındalığın artması. Bu kapsamda insanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmek için kendi sağlıklarının kontrolünü ele aldıklarını görüyoruz. Bu trendin sadece bu döneme özgü olmadığını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de kişisel sağlık çözümleri konusunda hassasiyet ve farkındalık artarak devam edecek. Biz de kişisel sağlık çözümlerimizle daha sağlıklı yaşam tarzını destekleyen kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz” dedi.

Sibel Yıldız

Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü ve Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü

Araştırmanın bulgularına göre pandemi sağlık algımızı değiştirmiş gibi duruyor. Hem farkındalığın hem de sağlık hizmetlerine erişim isteğinin arttığını gözlemliyoruz. Dijitalleşme hem hasta hem de bizler için bu süreci kolaylaştırdı. Bunun yanı sıra araştırma bize insanların bugüne kadar genel sağlık konusunda göz ardı ettiği iki konu olan diş sağlığı ve uyku alanlarında da farkındalığının ciddi oranda arttığını gösteriyor.” 

Prof. Dr. Murat Aksoy

Genel Cerrahi Uzmanı

Sağlık Trendleri Araştırması’nda, “Sağlık Döngüsü” olarak adlandırılan sağlıklı yaşam, önlem alma, teşhis, tedavi ve evde bakım konularında Türkiye’de Covid-19 ile değişen trendlerden öne çıkan sonuçlar:


Her 10 kişiden 8’i sağlığından endişeli

2019 yılında yapılan araştırmada mevcut sağlık durumundan memnun olanların oranı yüzde 89 iken, bu oran yeni araştırmada yüzde 79 olarak belirlendi. Araştırmaya göre, her 10 kişiden 8’i pandemi dönemi ile sağlık konusunda kaygılı hissetmeye başladı. Bu kaygı da hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlığı konusunda daha bilinçli hareket etmelerine sebep oldu. Ankete katılanların yüzde 89’u pandemi döneminde kendisinin ve ailesinin sağlığına daha fazla dikkat ettiğini belirtirken, yüzde 72’si bu dönemde daha fazla sağlıklı yaşam alışkanlıkları edindiğini açıkladı. Fikir önderleri de pandemi döneminde kişilerin kendi sağlıklarını takip etmelerinin önemini anladığını dile getirdi. Fikir önderleri toplumun sağlık alışkanlıklarında değiştirilmesi gereken birçok önemi unsur olduğunu belirtiyor.

 

Sağlıkta farkındalık, ‘kilo’dan başladı

Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı salgın döneminde kilo aldığını dile getiriyor. Sağlık Trendleri Araştırması 2019’da yapıldığında kilosundan memnun olanların oranı yüzde 83 olarak belirlenmişti. Bu yıl çarpıcı bir düşüşle kilosundan memnun olanların oranının yüzde 45 olduğu görüldü.  Fikir önderlerine göre kapanma dönemlerindeki hareketsiz yaşam ve kilo alımı kronik hastalıkların seyrini olumsuz etkiledi.

Kişisel bakım alışkanlıkları evde devam etti

Pandeminin etkisi kişisel bakım alışkanlıklarında da hissedildi. Araştırmaya katılan her 3 kişiden biri, pandemi döneminde evde kişisel bakım alışkanlıklarının arttığını dile getirdi. Bu kişilerin yarısından fazlası pandemi sonrası da evde kişisel bakım rutinlerine devam edeceği görüşünde.

 

Diş sağlığı konusunda farkındalık arttı

Araştırmanın ilgi çekici sonuçlarından biri de diş sağlığı konusunda. 2019 yılında son 1 yıl içerisinde hiç diş hekimine gitmeyenlerin oranı yüzde 42 iken, bu oran 2021 yılında yüzde 37’ye geriledi. Kamuoyunun yüzde 80’i ağız ve diş sağlığının genel sağlık durumu ile ilişkili olduğunu belirtirken, yüzde 58’i ağız ve diş sağlığının kalp sağlığı ile ilişkili olduğunu düşünüyor.

 

Pandemi döneminde rutin sağlık kontrolleri aksadı

Sağlık Trendleri Araştırması’nın sonuçlarına göre, doktor ve hastaneye başvuranların sayısında azalma görüldü. Bu oran 2019’da yüzde 55’ler seviyesindeyken, bu sene yüzde 43 oldu. Katılımcıların yüzde 46’sı pandemi döneminde rutin sağlık kontrollerine devam edemediğini söyledi. Yüzde 63 ise sağlık problemleri nedeniyle doktora gitmek istese de pandemi nedeniyle gidemediğini belirtti. Acil müdahaleyi gerektirmeyen günlük yaşanabilecek rahatsızlıklarda “hemen hastaneye/uzman doktora giderim” diyenler 2019’da yüzde 34 iken, 2021’de yüzde 18’e geriledi.

 

Kalp sağlığı için doktora gidenlerin oranı arttı

Araştırma kalp sağlığı söz konusu olduğunda hastane/doktor kontrollerinin aksatılmadığının altını çiziyor. Kalp sağlığı konusunda düzenli olarak kontrole gidenlerin sayısında 2019’a göre göre iki kat artış görüldü. Çocuğunun kalp sağlığı kontrollerini düzenli olarak yaptıranların oranı da 2019’da yüzde 16 iken 2021’de yüzde 27’ye çıktı.

 

Pandeminin yıldızı: dijital sağlık teknolojileri

Basit hastalıklarda doktoruyla uzaktan iletişime geçerek muayene olmak isteyenlerin sayısında pandemi dönemiyle birlikte artış yaşandı. 2019’da yüzde 38 olan rakam bu yıl önemli bir yükselişle yüzde 61’e çıktı. Doktor ile tele sağlık hizmetleri üzerinde sanal ortamda yapılan görüşmelerin yüz yüze yapılan muayene kadar verimli/kaliteli olacağını düşünen katılımcıların oranı ise yüzde 40. Fikir önderleri, dijital sağlık teknolojilerinin sunduğu fırsatlar konusunda toplumun pandemi döneminde farkındalığının arttığını belirtiyor. Fikir önderleri, ayrıca, hekimlere mobil mesajlaşma uygulamaları üzerinden danışma, online konsültasyon ve terapi hizmetleri, online randevu ve sağlık verisi sistemlerine olan ilgide artış yaşandığına dikkat çekti. Bu kapsamda, dijital sağlık hizmetlerinin sektöre çok olumlu katkıları olacağı, hastanelerdeki yükü ciddi oranda azaltacağı yönünde görüş bildirildi. Bu sayede daha hızlı, daha doğru, daha erken tanı konabileceği ve tedavi sürecinin takip edilebileceği, zaman kaybını önleyeceği belirtilirken; dijital ortamda biriken verilerin hastalıkların bilimsel olarak incelenmesini kolaylaştıracağı konusuna da dikkat çekildi.

Yapay zeka doktorların karar süreçlerinde destekleyici bir rol üstlenecek

Fikir önderlerine göre, yapay zeka teknolojilerinin sağlık sektörüne en büyük katkıları doktorların iş akışlarını anlamlandırmak, iş yükünü azaltmak ve hata payını düşürmek oldu. Fikir önderleri Türkiye sağlık sektöründe yapay zekanın henüz yaygın bir şekilde kullanılmadığını ancak kolaylıkla benimsenebileceğini düşünüyor.

 

Covid-19 tercihleri değiştirdi: Hastane sınırları ötesinde sağlık sistemi

“Hastalandığımda eğer mümkünse evde bakılmayı tercih ederim” diyenlerin oranı 2019 yılında yüzde 37 iken 2021 yılında yüzde 62’ye yükselerek yaklaşık iki kat arttı. Fikir önderlerinin çoğu, 2019 çalışmasındaki görüşlerin aksine, Türkiye’de bu konuda alınacak daha yol olsa da oldukça iyi bir noktaya gelindiğini belirtiyor. Doktorların ve hastanelerin iş yükünü azaltması, acil hastalara yer açması, hastane virüsü riskini düşürmesi ve özellikle yalnız yaşayanlar için büyük kolaylık sağlamasıyla öne çıkan evde bakım da araştırmanın ilgi çekici alanlarından biri.

 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması 2021, Türkiye’de Covid-19 ile birlikte değişen sağlık alanındaki trendleri tespit etmek, kamunun sağlık konusundaki farkındalık düzeyini ölçümleyerek teknoloji ve sağlık arasındaki ilişkiyi belirlemek için Philips ve IPSOS iş birliğiyle yapılmıştır. Türkiye Sağlık Trendleri Raporu, 12 ilde* 15-64 yaş grubu toplam 1278 kadın ve erkekle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Kalitatif araştırmada ise fikir önderleri grubunda 27 farklı paydaş ile telefon ve online platformda derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

* İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Balıkesir, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon

Royal Philips Hakkında

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), insanların yaşamlarını iyileştirmeye kendini adamış, sağlıklı yaşam ve korunmadan teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar her alanda sağlık döngüsünden daha etkili sonuçlar elde etmeye odaklanan lider bir sağlık teknolojileri şirketidir. Philips entegre çözümler sunmak için ileri teknolojiden, klinik sonuçlardan ve tüketici iç görülerinden faydalanır. Philips, tanısal görüntüleme, görüntüleme odaklı terapi, hasta görüntüleme ve sağlık bilişiminin yanı sıra sağlıklı yaşam ve evde bakım alanlarında pazar lideridir. Genel Merkezi Hollanda’da bulunan ve 100’ü aşkın ülkedeki satış ve hizmetleriyle yaklaşık 77.000 kişiyi istihdam eden Philips, 2020 yılında 17,3 milyar avro satış geliri elde etmiştir. Royal Philips hakkında daha fazla bilgi için www.philips.com/newscenter sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Daha Fazla BilgiDaha Az Bilgi

Konular

Kişiler

Rengin Erdinc new

Rengin Erdinç

Marka ve İletişim Direktörü

Medya

Sosyal medyada paylaşın

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.