Tedavi edilmemiş OSA ne tür potansiyel sonuçlar doğurabilir?

Aşağıdakilere ilişkin riskler artabilir:

 - Yüksek tansiyon

 - Kalp hastalığı ve kalp krizi

 - İnme

 - Yorgunluktan kaynaklanan motorlu taşıt ve iş kazaları

 - Yaşam kalitesinde azalma