Innovation and you

Hayatımıza dokunan ışıklar

Eğitim ve LED'ler bir ulusa ilham veriyor.

Geleceği değiştirme, yaşça büyük yol göstericilerin atlayabildiği konulara daha net anlayışlarla yaklaşma sorumluluğu yeni nesillere düşüyor. Bu nedenle Philips ülkenin daha sürdürülebilir ve güçlü bir aydınlatma stratejisi oluşturmasına yardımcı olmak için ikili bir yaklaşım geliştirdi.

Orta Doğu'daki yenilikçi Philips Aydınlatma ortaklığı, hem çocuklar hem de aileleri için bir ilham kaynağı haline geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde aydınlama, enerji tüketiminin yaklaşık %20'sine denk geliyor. Son araştırmalar gösteriyor ki enerji tasarruflu LED aydınlatma sistemlerini kullanarak işletmeler, hükümetler ve tüketiciler maliyetlerinin %80'inden fazlasından tasarruf edebilirler.

Zihniyeti değiştirmenin geleceği değiştireceğine inanıyoruz. Ve bu çocuklarla başlıyor.”

 

Anissa Abbou

Philips Aydınlatma Yöneticisi, Orta Doğu

Öncelikle, okullarda özel eğitim programları yürüterek çocuklara LED'ler hakkında bilgi edinip, mümkün olduğunda ışıkları söndürmek gibi basit adımlar atıp ve ebeveynlerini kapılar ve pencereler açıkken klimaları kapatmaya ikna edip geleceği şekillendirebileceklerini gösterdik. Ardından, Philips Dubai Belediyesi ile devlet kurumlarındaki tüm ışıkları değiştirerek yerlerine çevre dostu LED aydınlatma sistemleri monte etmeyi amaçlayan mükemmel bir ortaklık kurdu. Bu çalışmanın altında, teknoloji gelişimine, eğitime ve anlamlı yeniliklere dayanan böyle bir işbirliğinin bölge genelinde uygulanmasını sağlayacağı fikri yatıyordu.

Dünyadaki elektrik tüketiminin ne kadarı aydınlatmadan kaynaklanıyor?

%20. Bu tüketim, dünya genelinde nükleer enerji tarafından üretilen elektriğin miktarına benzerlik gösteriyor. Alıntı: Uluslararası Enerji Ajansı