Innovation and you

Geleceğin hastaneleri

Son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirilen pek çok gelişmenin sonucunda, hastaneler o denli modernleşti ki yeni ürünlerin ve dijital alandaki ilerlemelerin öncülüğünü yaparak insanların pek çoğunun tahmin edebileceğinden çok daha iyi yaşamlar sürmelerini sağlıyor.

Ancak sağlık alanında bu yeni nesil ilerlemelerle hastanelerin verimliliği çok daha önemli bir hale geliyor. Özenli ve etkili nitelikler taşıyan ve anlam katan avantajlar sunan uygulamalı teknoloji hem insanların yaşamlarında farklılık yaratmalı, hem de bütçe konularıyla uyum içinde olmalıdır. Sağlık alanındaki devrimin temeli budur.
Dolayısıyla, büyük zorluk sağlık alanında giderek artan talepleri karşılamak, aynı zamanda da sağlık hizmetlerinin etkinliğini korumaktır. Yaklaşımlardan birinde, hizmetlerin silo halinde sunulduğu modelden uzaklaşarak iyi entegre edilmiş sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine doğru yol alınıyor. Bununla birlikte septik kişilerin gözlemlerine göre bu konuda şimdiye kadar yapılan çalışmalar kaynakların bir silodan diğerine aktarılmasından öteye pek geçememiş.

İşler iyiye doğru gidiyor ve maliyetlere ve verimliliğe odaklanan sağlık alanındaki gelişmeler sistemde devrim yaratacak nitelikler sergiliyor."

 

Yarının hastaneleri için önemli değişiklikler yapılıyor, CNBC Innovation Cities 2014

Ancak işler iyiye doğru gidiyor ve maliyetlere ve verimliliğe odaklanan sağlık alanındaki gelişmeler sistemde devrim yaratacak nitelikler sergiliyor.
Akut bakım hastaneleri uzun yıllar boyunca sağlık alanındaki gelişmelerde ve sahip oldukları verilerde yaşanan patlamaya ayak uydurmakta güçlük çekti. Klinik verileri yönetmek ve izlemek için bilgi ve iletişim teknolojisini (ICT) kullanarak denemeler yapan kimi sağlık hizmeti sağlayıcısı kural olmaktan çok istisna olarak görüldü. On yıl içinde ICT tabanlı bu gibi sınırlamalar geçmişten birer anı olarak kalacak.

2012 yılında gayrisafi milli hasılanın %10,1'i

sağlığa harcanmıştır.

 

Alıntı: Dünya Sağlık Örgütü

Bunun yanı sıra, bu verilerin etkin ve verimli şekilde kullanılması sağlanan hizmetin maliyetinin düşürülmesine, klinik özellikler ile servis sağlayıcılar arasındaki engellerin ortadan kaldırılmasına, hastalar için şeffaflığın artırılmasına ve daha bütünsel bir hasta deneyimi sunulmasına yardımcı olacak. Bu değişimin en yavaş ilerleyen kısmı ise elbette ki kültürel alanda yaşanacak. Klinik ilerlemelerin hızlı temposuna karşın geleneksel klinik yapılar oldukça yavaş gelişiyor; ancak, sağlık alanındaki gelişmeler bütçe çıkarları ve etkileyici, yeni yollarla daha iyi hizmet sunmanın çekiciliği ile tetiklenerek değişimden etkilenebilir.
Büyük verilerin ve daha ekonomik ICT'nin değişimin motorları olması temelde, yani hastanelerde nasıl deneyimlenecek? Hastalar nasıl fayda görecek ve hastane verimliliği nasıl dönüştürülecek? Doktorlar ve hastalar arasında sonuçların iyileştirilmesine, aynı zamanda da maliyetlerin düşürülmesine yönelik gerçek zamanlı işbirliği sağlayacak bazı trendler yükselmeye başladı bile.
Örneğin, doktorlar birçok araç ve teknolojiyi içine alan yüksek teknoloji prosedürlerini kullanarak karmaşık sorunları, mevcut klinik disiplinler (sözgelimi kalp cerrahları ile girişimsel kardiyologlar) arasındaki "rekabeti" azaltacak şekilde hasta odaklı yöntemlerle tedavi edecek.
Sağlık alanında tele sağlık özellikleri için uygulanan gelişmeler hastanelerin daha fazla hastayı daha çabuk taburcu etmesini ve hastalara nekahet dönemlerinde kendi evleri ve diğer ortamlarda destek vermesini sağlayacak. Gerekli görüldüğü takdirde aktif izleme ile hastaya zamanında müdahale edilebilecek.
Doktorlar, daha derine odaklanmak için verileri kullanarak teşhis ve tedavide fazla "tedbirli davranmaktan" uzaklaşıp hedefli bir yaklaşıma doğru ilerleyebilecekler. Bu, görüntüleme alanında radyasyona maruz kalmaktan tutun da minimal invaziv prosedürlere kadar her şeyi kapsayacak.
Geleceğin hastanesiyle bağlantıda olan çoğu kişi fiziksel olarak hastanede bulunmayacak. Bunun yerine hastane sanal bir merkez gibi çalışarak cerrahiden rehabilitasyona kadar her disiplini kapsayan bölgelere dağılmış merkezler aracılığıyla hastalara klinik hizmetleri sunacak.
Son olarak, geleceğin hastanesi güvenli bağlantıları kullanarak çeşitli kaynaklardan bilgi alıp eskisinden daha çok veri paylaşacak. Hastalar ve aile bireylerinden doktorlar, hemşirelere ve nihayetinde faturaları ödeyen bütün insanlara kadar herkes sağlık alanındaki gelişmeler sayesinde ilgili bilgilere gerçek zamanlı olarak erişebilecek.

Küresel telesağlık pazarının 2018 yılına kadar 1 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.

Yanlış. Küresel telesağlık pazarının 2018 yılına kadar 2,5 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. Amerika'daki "en bağlantılı" hastanelerin %70'i şimdiden telesağlık hizmetleri sağlıyor. Alıntı: Gelişmiş Telesağlık Çözümleri