Innovation and you

Gelişmekte olan ülkelerde erişilebilir sağlık hizmetleri

Philips, gayrisafi milli hasılaya, nüfus yoğunluğuna veya mevcut altyapıya bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanılması için anlam katan yeniliklerin getirilmesi gerektiğine inanıyor. Bu konu, aynı zamanda gerçekten fark yaratmak ve insanların sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanması için tüm paydaşlar ve belirli gereksinimleri arasındaki karmaşık ilişkinin de anlaşılmasını gerektiriyor.

Devlet kurumları, global sağlık liderleri, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışan Philips hasta sonuçlarını iyileştirmek, daha fazla değer katmak ve sağlık hizmetlerinden daha geniş çapta yararlanılmasını sağlamak için dünyadaki insanlara bağlılıkla hizmet veriyor.
Philips, 2025 yılına kadar 100 milyon kadın ve çocuğun hayatını iyileştirme taahhüdüyle Birleşmiş Milletler'in Every Woman Every Child adlı girişimine destek veriyor. Bu BM girişiminin hedefleri Philips'in yenilikler ve 2025'e kadar üç milyon insanın hayatını iyileştirme hedefiyle daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratma vizyonuyla son derece uyumlu.

Yenilikçi sağlık hizmetleri ile yerel ortaklıkları uyum içinde bir araya getirmek insanların yaşamlarını iyileştirmenin en iyi yoludur."

 

Philips Bağlantılı Sağlık Hizmetleri makalesi, 2014

Yenilikçi sağlık hizmetleri ile yerel ortaklıkları uyum içinde bir araya getirmek insanların yaşamlarını iyileştirmenin ve yeniliklerin sağlık hizmetlerinde devrim gerektiren alanlarda etkili olmasını sağlamanın en iyi yoludur. Ayrıca, önleyici tedbirlere ve tedaviye odaklanan erişilebilir ve tümleşik sağlık sistemleri hayat kurtarabilir, dirençli topluluklar yaratabilir ve tutkulu bir gelişim programının kilometre taşı olabilir.
Gelişen ekonomilerde sağlık hizmetleri alanındaki sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturma ve koruma çalışmalarında başlıca üç sorunla karşılaşılıyor. Bunlardan birincisi bir sağlık hizmeti sistemi geliştirmenin maliyeti.

WHO Afrika bölgesinde gerçekleşen ölümlerin %40'ı

bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Hayatını kaybeden insanların yaklaşık yarısı 70 yaşın altındadır.

 

Alıntı: Philips Fabric of Africa raporu, 2013

İkinci sorun ise genelde sağlıksız yaşam tarzlarının sonucu olan kronik ve bulaşıcı olmayan hastalıkları azaltırken temel sağlık hizmetlerini sunmak. Yoksulluk, şiddet ve zayıf sağlık koşullarının sağlık hizmetleri için güçlü bir talep oluşturması; ancak, zayıf altyapının ve dağıtım sistemlerinin genelde bu talebi sınırlaması da sonuncu sorunu oluşturuyor.
Kullanımı kolay el tipi tele sağlık cihazları gibi etkili yenilikler çözümün bir parçası olabilir. Bu tip modern bir teknoloji başta kırsal kesimlerdeki uzun mesafelerde olmak üzere sağlık hizmetlerine erişim sorunlarını çözebileceği gibi çoğu gelişmiş ekonomide yaygın olarak görülen sağlık görevlisi noksanlığına da çare olabilir. Örneğin, Philips ile Imaging the World işbirliğiyle Uganda'nın kırsal kesimlerinde doğum öncesi temel ultrason hizmetleri sunmak amacıyla başlatılan programda ebelere verilen ultrason protokolü konulu eğitim sonucunda artan doğum öncesi ziyaretler annelerin güvenli doğum ve evde bakım uygulamaları hakkında eğitim alma fırsatını da oluşturdu.
Philips'in merkezi Güney Afrika'da bulunan kar amacı gütmeyen kuruluş PET (PowerFree Education Technology) ile Kenya'da yaptığı benzer bir işbirliğinde, Afrika genelinde önlenebilir çocuk ölümlerinin yüksek oranlarını ele almayı hedefleyen elektriksiz çalışan benzersiz klinik yenilik Kollu Doppler Ultrason Fetal Kalp Atış Hızı İzleme cihazının geliştirilmesi, test edilmesi ve tedariki amaçlanıyordu.
Philips kısa bir süre önce teknolojinin güneş enerjisi, açık ve kapalı mekan LED aydınlatma, sağlık hizmetleri ekipmanları, laboratuvar ekipmanları, soğutma, BT çözümleri ve su tedariki ile arıtma gibi hizmetlerle birlikte sunulduğu topluluk merkezi Community Life Center'ı (CLC) kurdu. Kenya'daki ilk CLC şimdi günde iki bebeğe bakıyor. Tesisteki sağlık görevlileri klinik koçluk ve eğitimlerle destekleniyor.
Çoğu ülkede ekipmanları kullanacak ve bakımlarını yapacak eğitimli ve usta sağlık görevlilerinin olmaması nedeniyle Philips profesyonel ve teknik sağlık eğitimi alanında stratejik ortaklıklar kurdu. Örneğin, Philips görüntüleme teknolojileri ve klinik hekim hizmetleriyle donatılan özel bir minibüs ile meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve osteoporozun erken teşhisi için bir tarama programı sunmak üzere Hindistan'da RAD-AID adlı sivil toplum örgütüyle işbirliği yaptı. Bu ortaklıkta, sağlık hizmetleri tesislerine erişmeleri başka şekilde mümkün olmayan Hintli kadınların karmaşık sağlık gereksinimleri ele alındı. Philips aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu'nun gelişmekte olan ekonomilerde sağlık sistemlerinin mali olarak sürdürülebilir kılınmasını ve yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve erişilebilir bakım hizmetleri sunulmasını sağlayan Gelişmekte Olan Ekonomilerde Denemeler projesiyle üç yıllık girişim gibi etkili ve anlam katan çözümler sunan global ilişkiler kurmak için de büyük gayret gösteriyor.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda olumlu bir fark yaratmak için insanlar, teknoloji, yerler, ortak ölüm oranları, kurumlar, hizmetler, koşullar, maliyetler arasındaki bağlantının ve bütün bunların arasındaki sebep ve sonuç ilişkisinin iyice anlaşılması gerekiyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak, tetiği hareket ettirecek araçlara, prestije, misyona ve kişisel güce sahip kişiler arasında çok yönlü bir yaklaşım benimsenmesini gerektiren karmaşık bir sorun. Bu konuyu yerel ve bölgesel bazda kavrayacak ve konuya eğilecek kişisel deneyim ve tutkuya sahip bir pozisyonda olan Philips ve ortakları daha iyi hasta sonuçları almak, daha fazla değer katmak ve gelişen dünyada sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanılmasını sağlamak için bakım hizmetleri yeniliklerini teşvik ediyor.

Dünya nüfusunun yarısı kırsal kesimde yaşıyor. Kırsal kesimde çalışan doktor yüzdesi nedir?

%25. Ayrıca hemşirelerin %38'inden azı kırsal alanlarda çalışıyor. Alıntı: Dünya Sağlık Örgütü