Innovation and you

Sağlıklı yaşlanan bir gezegen için gelecek planı

Bugün 7 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık 900 milyonunu oluşturan 60 yaş ve üzeri kişi sayısının 2050 yılına kadar 2,4 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Bu tip bir değişim, sağlıklı yaşlanan bireylerin yaşamlarına toplumların, toplulukların ve ailelerin henüz adapte olmadığı kişisel sonuçlar getirecek. Yeni uzun yaşam vaadinden faydalanmak için yaşamlarımızı ve ‘iyi yaşlanma’ kavramının anlamını tekrar gözden geçirmemiz ve yenilikler ile yeni teknolojilerin insanların daha sağlıklı yaşamlar sürmelerini sağlayacak anlam katan ve etkili sağlık çözümleri sunacağına güvenmemiz gerekiyor.

Sözgelimi, sosyal, kültürel ve ekonomik normların uzun yaşam geçişlerinde yaşlı insanlara yardımcı olmak üzere yeterince hızlı adapte olup olamadıklarını sormamız gerekiyor.
Philips olarak, değişim hızının bireylerin, ailelerin, toplulukların ve dünya toplumunun yaşlı nüfusların birer norm haline geldiği bir dünyaya adapte olduğu hızı geride bıraktığına inanıyoruz. Bu tablo doğrultusunda,yaşlı bir toplumun bireysel ve toplu halde nasıl idare edileceğini öğrenme konusuna stratejik olarak odaklanıldığında yıllara yaşam kalitesi katmak bakımından büyük kazanç sağlanacaktır.

Yaşlanmayı sadece kaçınılmaz bir çöküş zamanı olarak görmeyi bırakıp bu sürece yenilikler ve yepyeni olanaklarla zenginleştirilebilecek bir zaman olarak bakmamız gerekiyor."

 

Philips İyi Yaşlanma makalesi, 2014

Bunu düşünerek, iyi yaşlanmanın kişisel faydalar ve yeni teknoloji çevresinde bütünleşen başlıca dört boyutunun olduğuna inanıyoruz: Yaşlı Toplum, Kişisel Yaşlanma, Beceriler ve Özel Kamu İlkeleri. Bu, teknoloji, kişisel beceriler ve insan direnci gibi yaşlanma konularıyla ilgili çözümler ile ilke oluşturucular, çalışanlar ve yenilik tasarımcıları gibi çözüm oluşturucuların bir arada yaşlı nüfusun sağlık ve zindeliğine odaklanan yeni bir topluma doğru nasıl olumlu bir değişim oluşturacağını tasarlamak açısından yararlı bir çerçevedir.

Günümüzde insanların %10'u

60 yaşın üzerindedir. Dünya genelinde bu sayı 2050 yılına kadar %20'ye ulaşacak. Bu, bugüne dek benzeri görülmemiş demografik bir değişim.

 

Alıntı: Global Age Watch Endeksi 

Yalnızca bireylerin nasıl iyi yaşlanacağı hakkında değil, aynı zamanda kamu ilkelerinin, sosyal kurumların ve özel kuruluşların dünyadaki 60 yaş ve üzeri nüfus segmentinin büyük ölçüde artmasına uygun ve verimli biçimde nasıl yanıt verebileceği üzerine düşünmek de son derece önemlidir. Yaşlanmayı sadece kaçınılmaz bir çöküş zamanı olarak görmeyi bırakıp bu sürece yenilikler ve yepyeni olanaklarla zenginleştirilebilecek bir zaman olarak bakmamız gerekiyor. Hükümetlerin ekonomik ve politik girişimlerle mümkün olduğu sürece iş gücü bakımından aktifliğini ve üretkenliğini sürdüren, topluluklarına katılım sağlayan ve bağımsızlığını koruyan bir yaşlı toplumunu desteklemeye devam etmesi gerekiyor.
Kişisel yaşlanma ve becerileri optimum hale getirmenin en iyi yolu, insanların uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürmelerini etkileyen ölüm oranlarının çoğuna neden olan hipertansiyon, felç, diyabet, astım, kanser ve demans gibi hastalıkları değişken risk faktörlerini sınırlandırarak ve önleyici tedbir ve bakım girişimlerinden yararlanarak önlemek veya yönetmektir. Dolayısıyla, hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün sağlık eşitsizliğine çare olacak, yaşlı insanlar arasında fiziksel etkinliği ve sağlıklı diyet uygulamalarını artıracak, vatandaşları ve hastaları sağlık hizmeti sağlayıcıları ve diğer sağlık görevlileri ile işbirliği yaparak sağlık seçimleri hakkındaki kararları kendi kendilerine vermelerini sağlayacak ve önleyici klinik hizmetlerin ve uygun fiyatlı tedavilerin sağlanması ve kullanılmasını artıracak yenilikçi yollar geliştirmeye, kamu ilkelerininse iş gücünü ve topluluğa katılımı artırmaya, yaşlı dostu ortamlar oluşturmaya ve daha fazla bağımsızlık ve hasta odaklı bakım olanağı sağlayacak teknolojileri desteklemeye odaklanması gerekiyor.
Hükümetler, işverenler, topluluklar ve bireyler dünyadaki yaşlı insanların yalnızca daha uzun yaşayacakları değil, aynı zamanda sağlıklı olacakları ve hak ettikleri yaşamları yaşama özgürlüğü ve kapasitesine sahip olacakları koşullar oluşturuyor. Bir araya geldiğimizde, yaşlanma üzerinde yeniden düşünüp yaşlı insanların deneyim ve bilgilerini uygulayarak her yaştaki kişinin kendi becerilerini en iyi şekilde kullanacağı yaşlı dostu toplumlar oluşturmanın yaratıcı yollarını bulabiliriz. Bu şekilde, yaşlılara yönelik sağlık yardımlarını toplumu dönüştürmek, hastanelerin giderlerini kısmalarına olanak tanımak ve öncü yeniliklerin bireysel yaşamları güçlendirmesini sağlamak üzere kullanabiliriz.

Bugün dünyada neredeyse 900 milyon 60 yaş ve üzeri insan yaşıyor.

Doğru. Bu sayının 2050 yılına kadar 2,4 milyara ulaşması bekleniyor. Alıntı: OECD Forumu 2014