Innovation and you

Sağlık alanındaki gelişmelere hız vermek

Sağlık hizmetleri alanındaki Philips ürün fikirlerinin çoğu, hızlı ve kesin teşhis olanağı sunan teknoloji çözümlerine odaklanıyor. Bu strateji yalnızca yaşam kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda hastane giderlerini düşürüyor, doktorlara daha fazla hasta bakmaları için zaman tanıyor ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini hastaların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlayacak şekilde artırıyor.

Dünya nüfusunun giderek yaşlanması verimliliğin çok daha önem kazanmasını sağlıyor. Bunun nedeni kısmen kronik hastalıkların artması olsa da yeni iş modellerinin bir bütün olarak hasta ve maliyet odaklı yenilik stratejileri talep etmesi sebebin diğer parçasını oluşturuyor. 
Sağlık sorunlarına acımasız kentleşme trendi de eklenince insanlar daha yerleşik yaşam tarzlarına yöneliyor ve genelde diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara neden olan sağlıksız alışkanlıklar ediniyor. Giderek sağlıksızlaşan bu nüfusu destekleyecek yeterli sağlık görevlisi olmadığından sağlık teknolojilerini hızla pazara sunmak geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, ürün geliştirme çalışmalarının artık doğrusal bir rotayı takip etmesi gerekmiyor.

En uygun bakım hizmetine giden en kısa yolu oluşturmak adına verimli şekilde işbirliği kurmak son derece önemli."

 

Sağlık alanındaki gelişmeleri hızlandırmak için önemli kesişimleri güçlendirmek, WSJ, 2013

Oysa ki, öncü yenilikler ve sağlık teknolojileri hastaların yararına pazara daha hızlı sunularak sağlık hizmetleri sağlama maliyetlerini düşürebilir. Philips bunu gerçekleştirebilmek için disiplinlerin ve uzmanlıkların örtüştüğü ve yeniliği desteklediği, hastanelerin kendi kendilerine verimli şekilde çalışabildiği ve maliyetler düşürülerek fonların temel hizmetlere aktarılabildiği dört ‘kesişim noktası’ bulunduğuna inanıyor.
İlk kesişim noktasında tıp, bilim ve mühendislik dalları bir araya gelerek gerçekten fark yaratacak anlam katan yenilikler oluşturuyor.
Bu, hızlı prototiplerle süratli ilerleme sağlayan türden bir işbirliğidir. Bir sonraki kesişim noktasında, farklı alanlarda uzmanlığa sahip iş ortakları işbirliği kurarak belirli bir klinik gereksinime çözüm getirir. Örneğin, Philips 100 yılı aşkın bir süredir görüntüleme alanında çok sayıda bilgi toplamıştır. Halen lider klinik kuruluşlar, sağlık yönetim kuruluşları ve farmasötik şirketlerle yürüttüğü ortaklıklarda risk faktörleri, görüntüleme markörleri ve felç ve kalp krizi riskini önleyecek kan biyomarkörlerinden oluşan bir kombinasyondan faydalanan bir yaklaşım geliştirmektedir. Bundan sonra gelen kamu-özel sektör ortaklığı 'kesişim noktaları', sağlık alanında yerel koşullar, altyapılar ve iş modellerine uygun şekilde geliştirilmiş yeniliklerin benimsenmesini hızlandırmak açısından son derece önemlidir. Örneğin, Hindistan'ın uzak kasabalarındaki kadınlar için sağlık hizmetleri geliştirmek, bir minibüsü mamografi ve diğer tanılama ekipmanlarıyla donatmak işin kolay kısmıydı. Zor olan kısım ise yerli sağlık görevlilerinin eğitim alabileceği ve görüntü ile verilerin gerçek zamanlı analiz için hastanelere aktarılabileceği sürdürülebilir bir sistem geliştirmekti. Bunu sağlamak için Philips resmi olmayan kuruluşlarla, yerel sağlık temsilcilikleriyle ve iyi bir düzen oturtmuş olan hastanelerle işbirliği içinde çalışıyor.
Son olarak hızlı prototip, daha iyi klinik sonuçlara veya daha iyi ekonomik değere nasıl ulaşılabileceğine ilişkin bir ilk hipotez geliştirilmesini, ardından yaklaşımı istekle sürekli olarak revize ederek denemeler yapılarak bunun doğrulanmasını ya da çürütülmesini içerir. Şüphesiz, klinik araştırma gereksinimlerinin karşılanmasına ve süreç içinde hasta bakımı standartlarının düzeyinin korunmasına özen gösterilmelidir.
Philips, lider sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte sonuçları etkilemeden bakım hizmetlerinin maliyetini düşürme amaçlı bir hızlı prototip girişimi yürütüyor. Yaygın tele sağlık ve izleme sistemlerinin kullanıldığı bu girişim otomatik yönetilen araçlar ve bakım koordinasyonuyla desteklenerek hastane ile ev arasındaki geçiş gereksinimi azaltılıyor.
En uygun bakım hizmetine giden en kısa yolu oluşturmak adına verimli şekilde işbirliği kurmak son derece önemli. Kritik kesişim noktalarına odaklanarak günümüzün global sorunlarının gerektirdiği tempoya göre yenilikler üretebilir ve bu şekilde maliyetleri düşürebiliriz.

Öngörülen yaşlı nüfusunun çocuk nüfusunu ilk kez ne zaman aşması bekleniyor?

2047. 2050 yılına kadar 80 yaş üzeri nüfusun bugünün üç katına çıkarak 392 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Alıntı: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfusunda Yaşlanma 2013