Unıcef Ve Philips Vakfı, Anne Ve Bebek Sağlığı Inovasyon Projesini Ortaklarıyla Birlikte Kenya’da Başlattı

Ekim 26, 2015

UNICEF ve Philips Vakfı, Kenya’da insanların yaşamının kurtarılmasını ve hamileler ile çocukların sağlığını geliştirmeyi amaçlayan Anne ve Bebek Sağlığı İnovasyon Projesini ortakları Concern Worldwide, Maker ve Gearbox ile işbirliği içinde uygulamaya koydu. 

UNICEF ve Philips Vakfı, Kenya Hükümeti ile Sağlık Bakanlığı Proje Yürütme Komitesinin önderliğinde, anne, bebek ve çocuk sağlığı alanında yenilikçi sağlık teknolojileri ve çözümlerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak. Bu işbirliği, en korunmasız durumda olan anne ve çocukların yararına olmak üzere yeni geliştirilen sağlık uygulamalarının harekete geçirilmesine yardımcı olacak ve hamile kadınların ve yeni doğan çocuklarının ölüm oranının azaltılmasına katkıda bulunacak. Bu yatırım, Kenya Hükümetinin anne ve bebek sağlığına yönelik olarak yenilikçi ve ülke içinde geliştirilen çözümlere yatırım yapma kararlığını destekleyici niteliktedir.

ANNE, BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜM ORANLARI ÇOK YÜKSEK
Kenya benzeri gelişmekte olan ülkelerde anne, bebek ve çocuk ölüm oranları kabul edilemeyecek seviyede. Kenya, 5 yaş altı çocuklar için 2003’te 1,000’de 90 olan ölüm oranını 2014’te 1,000’de 52’ye düşürmeyi başardı. Ancak bu, Milenyum Kalkınma Hedefi 4 kapsamında 2015 sonu için konulan 1,000’de 33 hedefinin hâlâ uzağında bir oran. Yenidoğan ölüm oranı da, canlı doğum  bazında 1,000’de 22 gibi çok yüksek bir seviyede. Bu ölümlerin önemli nedenlerinden biri, özellikle sağlık personelinin temel medikal kaynaklara erişme olanağının olmadığı uzak bölgelerde hamilelere ve yeni doğan çocuklarına yönelik en temel tıbbi müdahaleler için gereken tıbbi ekipman ve teknoloji eksikliğidir.

 KENYA İÇİN YENİLİKÇİ, DÜŞÜK MALİYETLİ TIBBİ CİHAZLAR GELİŞTİRİLECEK

UNICEF ve Philips Vakfı, işbirliği yaptığı kurumlar ve yerel inovasyon kuruluşlarıyla Kenya Hükümetinin rehberliğinde çalışarak 2018 yılına kadar yenilikçi, düşük maliyetli ve ülke içinde tasarlanmış tıbbi cihazlar geliştirmeyi ve bunların sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu cihazlar, Kenya’nın tamamında kadın ve çocuklara yönelik hayat kurtarıcı ve kaliteli sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ve bu hizmetlere daha eşitlikçi bir şekilde ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.

UNICEF Küresel İnovasyon Merkezi Direktörü Sharad Sapra, “Dünyada her yıl 1 milyon bebeğin doğduğu gün, onların aynı zamanda ölüm günü. Ama sağlık sistemlerinin ve yenilikçi çözümlerin anne ve çocuklar yararına güçlendirilmesi, onların yaşama şansı büyük ölçüde arttıracaktır,” dedi.

 


Anne ve Bebek Sağlığı İnovasyon Projesi, Philips Vakfı tarafından finanse ediliyor ve Nairobi’deki Philips Research Africa’nın ülkeyle ilgili uzmanlığından yararlanarak Kenya’daki sosyal girişimcilere rehberlik ediyor ve sağlık teknolojisi alanındaki teknik bilgilerin transferini kolaylaştırıyor.

Philips Vakfı Başkanı Katy Hartley, “Philips Vakfı olarak, inovasyonu, işbirliğini ve geniş katılımı bir araya getiren programların, toplumlarda uzun vadeli ve anlamlı bir fark yaratacağına inanıyoruz. Anne ve Bebek Sağlığı İnovasyon Projesi ile de yaptığımız tam olarak bu. Zira Royal Philips, sosyal girişimcilere kendi toplumları açısından sağlık alanında daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla UNICEF ve uygulama ortaklarımızla birlikte ve Philips Research Africa aracılığıyla bize uzmanlık ve destek sağlıyor,” dedi.


Hartley, “Royal Philips ve Philips Vakfı, aynı misyon ve vizyonu paylaşıyor: insanların yaşamını iyileştirmek istiyor ve dünyayı inovasyon aracılığıyla daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir yer haline getirmeye çabalıyoruz. Yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine odaklanan Anne ve Bebek Sağlığı İnovasyon Projesi, özel sektörün, her yaştan insanın daha sağlıklı yaşamasını ve sağlıklı olmasını sağlamak için hükümetler ve STK’larla birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ve özellikle de Hedef 3’ün uygulanmasında önemli bir rol oynayabileceğini bize açıkça göstermiştir,” diyerek sözlerini bitirdi.


AMAÇ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Proje, 2015 Sonrası Kalkınma Ajandasının Kabulüne ilişkin olarak Eylül 25-27 tarihlerinde yapılan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesinde uygulamaya kondu. UNICEF, söz konusu zirvede çocukların yaşamlarının iyileştirilmesi konusunda özel sektörün daha fazla katkıda bulunması çağrısında bulunuyor. Milenyum Kalkınma Hedefleri 2015 yılı sonunda ortadan kalkacak ve onların yerini, yeni belirlenen bir dizi uluslararası kalkınma hedefini kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alacak (SKH). Philips Vakfı ve UNICEF, inovasyonu ve teknolojiyi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmeye ve korunmaya en fazla muhtaç durumdaki kadın ve çocukların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik temel bir strateji olarak destekliyor. Her iki kurumun dünyanın hemen her yerinde faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, ortaklığın temel hedefi dünya çapında katılım ve çalışmadır.

 

Philips, hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.philips.com link’ini ziyaret edebilirsiniz.