• Dubai devlet kurumlarına LED yenilikleri monte ediliyor.

  • Mohamed Al Noori, Arap Şehirleri Çevre Merkezi Direktörü, Dubai.

  • BAE'deki enerji tüketiminin %20'si aydınlatmadan kaynaklanıyor.

  • Dubai okullarında aydınlanan çocuklar.

  • Philips ve Dubai ortaklığı.

  • Aydınlatma yeniliklerine ilişkin dersler.

  • Dubai'de LED ile aydınlanan Jake.

  • Dubai'de LED'lerle ilgili eğitim almak.

  • Dubai'yi LED'lerle aydınlatıyoruz.